Sayın Cumhurbaşkanım

Biz aşağıda isimleri bulunan Bilişim/Bilgi/İletişim Sivil Toplum Kuruluşları yapılmak istenilen
İnternet Düzenlemelerini ülkemizin ekonomik gelişmesi, fikir ve kültür hayatı, siyasal yaşamı
ve demokrasimiz için pek çok sakınca içerdiğini düşünüyor, ve endişelerimizi ve görüş
önerilerimizi iletmek için sizinle görüşmek istiyoruz.
İnternet bugün ülkeler, kurumlar ve bireysel hayatın doğal bir parçası haline gelmiş,
vazgeçilemez bir unsur haline gelmiştir. Yaşam internetin etrafında yeniden şekillenmeye
başlamış, is şüreçleri ve örgütsel yapılar, iş yapma biçimleri internete göre yeniden
şekileşmeye başlamıştır.
İnternet bilgiye erişim ve ifade özgürlüğün en temel aracı haline gelmiştir. Bu Birleşmiş
Milletler kararı haline gelmiştir. Bu nedenle internetin sansürden uzak olması olması çok
önemlidir.
İnternete erişim temel insan hakkı olarak öne çıkmaktadır. Anayasalara girmeye, geniş bant
erişimi evrensel hizmet kapsamında değerlendirmeler başlamıştır. Bu bakımdan her yurttaşın,
ucuz, güvenilir, ve güvenli internet erişimin sağlanması önemlidir. Yine aynı şekilde, her
yurttaşın, interneti tüm boyutlarıyla hiç bir kısıtlamaya uğramadan kullanabilmesi önemlidir.
İnternet hiç birimizin hayal edemediği yaratııclıkları ortaya çıkartmakta, milyonları
buluşturmakta, paylaşım ekonomisiç ve bilgi ekonomisini tetiklemkte, internet ekosistemi
tüm ekonmşye ivme vermektedir.
Söz konusu tasarı yönetişim ilkeleri göze ardı edilerek, bizlerin görüşleri alınmadan, adeta,
yangından mal kaçırırcasına gündeme geldi ve komisyondan geçti. Temel Hukuk ilkelerine,
anayasamıza, bireysel haklara aykırı olduğu, ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı, mahremiyet aykırı,
ülkemizin gelişmesine ve henüz yeşerme aşamasında olan İnternet Sektörünün gelişmesine
ciddi zarar verecegini düşünüyoruz.
Dünya ile bütünleşmek, Avrupa Birliğin parçası olmak isteyen ülkemizin bu amaçlarına ters bir
uygulama olacaağının, ülkemizin dünya üzerindeki algısına ciddi bir zarar verceğini
endişesini taşıyoruz.
Bu görüşlerin ışığında İnternet , Bilgi, İletişim ve Bilişime gönül vermiş biz STK’ların
endişelerini ve görüşlerimizi zatıalinize sunma isteğimizi dikkatinzi sunarız.
INETD – İnternet Teknolojileri Derneği- Mustafa Akgul
TID – TID – Tum Internet Derneği – Füsun Sarp Nebil

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir